Medlemsavgift 2020

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020.

 

Se till att betala medlemsavgiften för Svenska Endodontiföreningen senast den 29:e februari 2020 för att vara säker på att ditt medlemskap blir registrerat vid ESE. När du betalar medlemsavgift till Svenska Endodontiföreningen blir du per automatik även ansluten till ESE (European Society of Endodontology).

 

Ange ditt namn när du betalar in 200 kr till plusgironummer 4386188-9. 

Är du osäker på om du betalt? Logga in som medlem på vår website och kolla. 

När du loggat in, gå till fliken "Föreningen", välj "Medlemmar" och därefter "Uppdatera mina medlemsuppgifter".

 

Inte tidigare medlem? Kontakta oss via info@endodontiforeningen.se!

Copyright © 2020 Svenska endodontiföreningen