Forskningsrapporter - Endodonti

I samband med årets Odontologiska Riksstämma kommer Endodontiföreningen presentera "forskningsrapporter - Endodonti". I år kommer vi hålla dessa digitalt via ZOOM. Forskningrapporterna kommer börja kl 15:00 den 12:e november. Du kan logga in via att klicka vidare. 

För att ta del av forskningrapporterna som börjar kl 15:00 så loggar du in via följande länk: https://mau-se.zoom.us/j/68325504281

Dessa forskningsrapporter kommer hållas enl detta schema: 

The effect of complementary use of cone beam computed tomography (CBCT) on endodontic therapy plans in patients with immature traumatized teeth referred to a Swedish specialist clinic

Ghada Nasir Abdulrahman

Dalya Hassan

Fernando José Mota de Almeida

Nelly Romani Vestman

Umeå

 

Uppföljning med patientcentrerade utfallsmått 1-2 år efter rotbehandling

 

Emma Wigsten

Amenah Al Hajj

Peter Jonasson

EndoReCo

Thomas Kvist

 

Göteborg

 

Endodontiskt status och dess association med en första hjärtinfarkt

 

Dan Sebring

Peter Jonasson

Kåre Buhlin

Henrik Lund

Thomas Kvist

 

Göteborg

 

Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen – hur upplevs munhälsan?

 

Louise Larsson

Sarah Månsson

Eva Wolf

 

Malmö

 

Dental care taking of sexual abuse victims

 

Petra Nilsson

David Grinneby

Eva Wolf

 

Malmö

 

Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska behandlingar

 

Harsmeet Malhi

Miryam Bolis Yokhana

 

Malin Brundin

 

Umeå

Copyright © 2020 Svenska endodontiföreningen